Top News
Next Story
NewsPoint

Funny Jokes: .aya hai a daily life..................................!!!

Send Push

Kaya hai a daily life jara dekha jai--
husband: "Mujhay Janwaron k Doctor k paas lay chalo"
Wife: "kon hai wo?"
husband: "Roz Subah Murghay ki tarah uthta  hoon;
Ghoray ki tarah bhaag k Office jata hoon;


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gadhay ki tarah kaam karta hoon;
Ghar  a ke  sab par Kuttay ki tarah bhonkta hoon;
Aur Raat ko Bhains k sath so jata hoon..

Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now