Jokes
Next Story
NewsPoint

Gila Shikwa #92922

Send Push
Santa Banta English
05th December, 2018 10:20 IST

Vekh-Vekh Hasna, Par Kuch Vi Na Kehna, Changi Gal Nahi;
Jaan Bujh Ke Anjaan Bane Rehna,Changi Gal Nahi;
Pyaar Karna, Par Izhaar Na Karna, Changi Gal Nahi;

Kise Da Pyaar To Vishwas Hi Utha Dena, Sachi Changi Gal Nahi!
Loving Newspoint? Download the app now