Top News
Next Story
NewsPoint

Ishq #110746

Send Push
Santa Banta English
10th June, 2021 14:03 IST

Baqa-e-Dil Ke Liye Jo Lahoo Zaroori Hai,
Isi Tarah Mere Jeevan Mein Tu Zaroori Hai;
Ye Akal Wale Nahi Ahl-e-Dil Samjhte Hain,

Ki Kyuon Sharab Se Pehle Wuzu Zaroori Hai!
Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now